หลักสูตร เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) สอนโดย ครูสุบรรณ จงรัก

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร  เครื่องปรับอากาศ  200  ชั่วโมง
Air Conditioner Course
รหัส  11310
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง